Kategorija

Brend

Prijava
Zaboravili ste lozinku?

Prijava na sajt je moguća samo za saradnike Etaža (B2B)

Grejanje Grejanje
Vodovod i kanalizacija Vodovod i kanalizacija
07-08-2022

Caleffi XS® magnetni filter za montažu ispod kotla

NEČISTOĆE I VAZDUH STVARAJU PROBLEME ZA TOPLOTNE IZVORE

Važeća zakonska regulativa veoma stimuliše zamenu određenih komponenti u sistemima centralnog grejanja u domaćinstvima, kao npr. kotlova. Poslednjih godina, kotlovi su naročito pretrpeli značajan razvoj, prelazeći sa opšte poznatih na kondenzacione sisteme, što je dovelo i do promene njihovih unutrašnjih komponenata. Međutim, ti novi kotlovi se zamenom instaliraju u stare sisteme koji više ne funkcionišu optimalno stvarajući brojne izazove koje kotao treba da savlada i to usled više faktora. Jedan od najvažnijih je povezan sa nečistoćom koju sadrži voda u sistemima grejanja, što može prouzrokovati probleme za rad sistema, uključujući:
  • Blokada pumpe i njeno pogrešno dimenzionisanje, nečistoća koja prolazi kroz pumpu može se u njoj nataložiti kako zbog specifične geometrije pumpe tako i zbog dejstva magnetnog polja koje pumpa svojim radom stvara.
  • Niži koeficijent iskorišćenja izmenjivača toplote usled naslaga nečistoće koje značajno smanjuju kako protok kroz izmenjivač tako i korisnu površinu za razmenu toplote.

Ni problemi vezani za ostale komponente sistema grejanja takođe ne smeju biti zanemareni, kao što su:
  • Korozija usled različitog sadržaja kiseonika usled činjenice da se prisustvom nečistoće u vodi stvara sloj na površini metala što dalje dovodi do postojanja dve zone ( voda/nečistoća i nečistoća/metal) sa različitim sadržajem kiseonika, to prouzrokuje stvaranje lokalnih strujnih tokova što dalje vodi do korozije na površini metala. 
  • Nepravilan rad ventila usled nečistoće koja se uporno zadržava na sedištu ventila što se negativno odražava na funkciju regulacije a može doći i do pojave curenja.
  • Nedovoljna razmena energije usled nečistoće u nižim delovima radijatora.

Kotlovi kao i kućne instalacije generalno mogu se zaštititi postavljanjem odvajača nečistoće, koji kombinuje tradicionalan način čišćenja sistema sa pozitivnim efektom koji se dobija korišćenjem taloženja čestica u donjem delu odvajača, a da istovremeno ne dolazi do promene u načinu strujanja fluida. Međutim, korišćenje odvajača nečistoće, fizički zahteva određeni prostor za njegovu montažu, a njega često nema dovoljno, pogotovo kada je kotao smešten u kuhinji.

 
Caleffi XS® magnetni filter za montažu ispod kotla rešava sve probleme vezane za zaštitu kotla i sistema za grejanje, kompaktnog dizajna koji nema ekvivalent na tržištu.

FLEKSIBILAN I KOMPAKTAN (eXtra verSatile + eXtra Small)
Njegove veoma male dimenzije čine ga pogodnim za sve tipove kotlova, bez obzira da li su oni instalirani u novim ili rekonstruisanim sistemima. Može biti povezan direktno na kotao pa crevom do prikjučka na zidu ili obrnuto, direktno na zid pa crevom do kotla. 

VISOK ESTETSKI NIVO (eXtra aeSthetic)
U kućnim instalacijama, kotao je veoma često instaliran u kuhinji, nekad unutar predviđene niše a češće izložen na zidu. Kada se vrši zamena starih kotlova, oni su crevima povezani sa priključcima iz zida; u ovim okolnostima dodavanje novih funkcionalnih komponenti ( kao što je odvajač nečistoće) nije u potpunosti u skladu s estetskim zahtevima.

FLEKSIBILAN I KOMPAKTAN (eXtra verSatile + eXtra Small) Njegove veoma male dimenzije čine ga pogodnim za sve tipove kotlova, bez obzira da li su oni instalirani u novim ili rekonstruisanim sistemima. Može biti povezan direktno na kotao pa crevom do prikjučka na zidu ili obrnuto, direktno na zid pa crevom do kotla. 


Svojim glatkim linijama, hromiranom oblogom i belim plastičnim delovima čija se nijansa poklapa s bojom obloge kotla Caleffi XS® minimalno menja izgled okoline i lep je na prvi pogled. Njegove kompaktne dimenzije dalje pomažu da ne ugrožava kućno okruženje, ostajući gotovo neprimetan.

FUNKCIONALNOST (eXtra Safe + eXtra Strong)
Uređaji za čišćenje se moraju instalirati u povratnoj cevi sistema, kako bi zadržavali nečistoće pre nego što one dođu do izmenjivača toplote i pumpe i oštete ih; Caleffi XS magnetni filter za montažu ispod kotla mehanički odvaja nečistoće koristeći trostruki efekat: filter od nerđajućeg čelika ( prečnik sita Ø 0,80 mm) za lakše čestice koje nisu poreklom od gvožđa, jaki magnet od neodimijuma za komponente od gvožđa i velika komora za taloženje težih čestica. Komora je napravljena od prozirnog materijala omogućavajući krajnjem korisniku da lako proveri da li je potrebno čišćenje unutrašnjeg elementa.

LAKO ODRŽAVANJE (eXtra Simple)
Prozirni “prozor” čini proveru da li je potrebno čišćenje i održavanje krajnje jednostavnom. Čišćenje se može izvršiti praćenjem nekoliko jednostavnih koraka. Caleffi XS ima ugrađen zaustavni ventil; isključite kotao i zatim zatvorite ventil i bez ikakvog dodatnog alata odvrnite belu masku s magneta (2); nečistoće će pasti u komoru za sakupljanje (3) i bićete u mogućnosti da ih uklonite izvan ventila.Čišćenje komponenti je trenutno (4), a dopunjavanje sistema jednostavno.

HEMIJSKI ADITIVI?
Za bolju zaštiu sistema određene regulative zahtevaju dodavanje hemijskih aditiva koji imaju različite funkcije.
  • Čišćenje sistema. Ova kategorija obuhvata sve proizvode koji su namenjeni uklanjanju nečistoća i naslaga, metalnih oksida, masti, ulja i ostataka procesa obrade u novim i postojećim sistemima.
  • Zaštita sistema. Ova kategorija je veoma široka, ali sredstva protiv korozije i za omekšavanje vode za radijatorske i sisteme podnog grejanja su neki od najpoznatijih i najčešče korišćenih.

Korišćenje ovih proizvoda u sistemima u domaćinstvima često je nezgodno ako ne i nemoguće. Caleffi XS ima specifičan adapter koji omogućava da se aditivi sipaju u sistem lako i brzo. Nakon zatvaranja zaustavnog ventila i skidanja komore za sakupljanje nečistoće sa ventila, povežite adapter na ventil koji je povezan dalje na kanister s hemijskim aditivima (C3 Cleaner Fast ili C1 Inhibitor). Zatim otvorite ventil i ubacite u sistem aditiv iz povezane boce pod pritiskom (kanistera).

Caleffi XS možete pogledati OVDE.

Povratak na Vesti